Εργασίες. 

Κατεδαφίσεις.
Διαμόρφωση εξωτερικών χώρων.
Εκβραχιασμοί.
Κηπόχωμα.
Συγκομιδή Μπάζων
Εκσκαφές.

2016 - ΥΙΟΙ ΒΑΣ. ΧΕΛΙΩΤΗ ΟΕ