Ο Βασίλειος Χελιώτης

Στα πρώτα βήματα της εταιρείας σε ένα VOLVO